U163易阳写真图片69P易阳尤果网

U163易阳写真图片69P易阳尤果网

盖因后人未能细玩,不得其法,竟煎而服之,大悖其旨矣。今水去而渴,与水逆而渴不同。

若形似疟,一日再发者,汗出必解服桂枝汤,大汗出,病不解,脉洪大,若烦渴者,则为表邪已入阳明,是白虎汤证也。今汗自出,是从中风传来,故与中风之外证同,而身热、不恶寒反恶热,则知为阳明外证,故不与中风外证同也。

 卫为表阳,风属阳邪,风邪中人,则卫受之,从其类也。伤寒发汗,若吐若下,解后,设表里俱清,自然胃和思食而愈。

盖因后人未能细玩,不得其法,竟煎而服之,大悖其旨矣。方有执曰:此与上条同。

荣卫俱受邪,均无汗,皆为实邪,大青龙证也。 又恐情窦不开,阴阳背弛,续有奇砭以动其欲,庶子宫开而真元媾合,两情畅美,虽平生不孕者亦孕矣,尚何疑哉。

阴阳指荣卫而言,非指尺寸浮沈也。由此可知五苓散非治水热之专剂,乃治水热小便不利之主方也。

Leave a Reply